Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Door het inwerking treden van dit wetsvoorstel zal het preventief toetsen aan, en toezichthouden op de technische eisen uit het Bouwbesluit van een bouwwerk komen te vervallen als taak van het bevoegde gezag. Bouwwerken moeten daarna nog steeds voldoen aan het Bouwbesluit. De borging van het voldoen aan het Bouwbesluit gebeurt middels het toepassen van kwaliteitsystemen. De kwaliteitsystemen of ook wel instrumenten zullen door een (Rjks) Toelatingsorganisatie worden getoets. Getoetst wordt of met het toepassen van het betreffende instrument, gekomen wordt tot een bouwwerk dat een gerechtvaardigd vertrouwen mag genieten, dat het aan het Bouwbesluit voldoet. Deze wijziging lijkt een relatief simpele wetswijziging. Echter betreft het hier een stelselwijziging waarmee ook een wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Wabo is gemoeid.

De impact van deze stelselwijziging op bouwgelieerde processen en producten is groot en breed.

 • Opdrachtgever
 • Opdrachtnemer
 • Provincie (als opdrachtgever, inter bestuurlijk toezicht)
 • Rijk (als opdrachtgever, i.r.t. Omgevingswet)
 • Notaris (wijziging onderhoudstermijn)
 • Advocaat (aansprakelijkheid OG-ON)
 • Makelaardij (taxaties,aankoop onderzoek)
 • Gemeente als bevoegd gezag
 • (Algemeen Bestuur, VTH-domein,leges,beleid,belastingen,dienstverlening, HRM)
 • Gemeente als opdrachtgever (aanbesteding en contractvormen, projecten)
 • Verzekeraar (mogelijk andere bewijslast voor het voldoen)
 • ICT (binnen bovenstaande organisaties of als ontwikkelaar van toets en toezicht ‘tools’)

Bent u een van de bovenstaande partijen en heeft u vragen over wat de Wkb voor u gaat betekenen neem dan contact met ons op.

Powered bij I&DT Software Groep