Q2 Risicomanagement

Aan de hand van ontwerp reviewsessies, stakeholderanalyse en risicosessies kunnen wij voor u de juiste informatie danwel situaties borgen in processen. Deze borging is de derde stap in de RISMAN systematiek en stelt een partij instaat om  specifieke risico’s te volgen gedurende de verschillende fasen van ontwerp tot realisatie en ingebruikname.

Wilt u ook grip op risico, neem vandaag nog contact met ons op!

Powered bij I&DT Software Groep